Otwarcie 43 Zjazdu Fizyków Polskich który odbył się w dniach 6-11 września w Kielcach (zdjęcia M. Drabik)
wrzesień 2015 / 36 zdjęcia

Galeria utworzona z wykorzystaniem programu Picasa i szablonu HighSlide JS (D. Banas mod)