Otwarcie 43 Zjazdu Fizyków Polskich który odbył się w dniach 6-11 września w Kielcach (zdjęcia K. Kunisz)
wrzesień 2015 / 285 zdjęcia


Galeria utworzona z wykorzystaniem programu Picasa i szablonu HighSlide JS (D. Banas mod)