43 Zjazd Fizyków Polskich odbył się w Kielcach w dniach 6-11 września
wrzesień 2015 / 51 zdjęcia
Galeria utworzona z wykorzystaniem programu Picasa i szablonu HighSlide JS (D. Banas mod)