Stypendia i nagrody


Podczas Zjazdu nastąpi wręczenie nagród i medali:

 1. Medalu Mariana Smoluchowskiego.
 2. Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga przyznawanej wspólnie przez PTF i Niemieckie Towarzystwo Fizyczne.
 3. Nagród Naukowych PTF:
  • Nagrody Naukowej im. Wojciecha Rubinowicza,
  • Nagród za Rozprawę Doktorską,
  • Nagrody im. Arkadiusza Piekary za Pracę Magisterską.
 4. Nagród PTF za popularyzacje fizyki:
  • Nagrody im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki,
  • Nagrody za Artykuł Popularnonaukowy.
 5. Nagród PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki

Konkurs na najlepszy plakat

Komitet Organizacyjny przewiduje przyznanie nagród oraz wyróżnień za najlepsze plakaty prezentowane podczas 43 Zjazdu Fizyków Polskich w Kielcach.

Regulamin Konkursu na "Stypendia dla Młodych Fizyków" uczestniczących w Zjeździe Fizyków Polskich 2015 w Kielcach

 1. Polskie Towarzystwo Fizyczne funduje do 10 stypendiów w wysokości 1000 zł.
 2. Z kwoty stypendium Polskie Towarzystwo Fizyczne potrąca opłatę wynoszącą 750 zł, w ramach której pokryta będzie pełna opłata konferencyjna i koszty pobytu w Kielcach (5 noclegów). Pozostałą kwotę (250 zł) otrzymuje stypendysta.
 3. Stypendium mogą otrzymać jedynie członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego, poniżej 30 roku życia w dniu 01.01.2016, którzy wezmą udział w całym Zjeździe i wygłoszą referat bądź zaprezentują plakat dotyczący swoich osiągnięć naukowych.
 4. Wnioski w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem zgłoszenia na 43 ZFP należy wysyłać do 31 maja 2015 na adres: biuro@43zfp.kielce.pl podając w tytule "Stypendia dla młodych fizyków":
 5. Na podstawie przesłanych wniosków Komisja Stypendialna utworzy ranking zgłoszonych kandydatów.
  Komisja na podstawie rankingu najlepszym kandydatom przyzna stypendia (maksymalnie 10).
  Ocenie podlegają następujące elementy:
  • Dorobek publikacyjny kandydata (suma punktów za publikacje z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku prac wieloautorskich punkty przyznaje się odwrotnie proporcjonalnie do ilości autorów).
  • Zgłoszony abstrakt referatu lub plakatu do prezentacji na Zjeździe (tematyka, otrzymane wyniki itp.) w skali 0 – 20 pkt.
  • Inne osiągnięcia, np. udział w grantach, projektach badawczych, nagrody, wyróżnienia w skali 0 – 10 pkt.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 15 czerwca 2015 roku.
Konkurs na "Stypendia dla Młodych Fizyków" uczestniczących
w Zjeździe Fizyków Polskich 2015 w Kielcach

Laureaci
Imię i nazwisko Afiliacja
Dr Artur Durajski Politechnika Częstochowska
Mgr Jacek Fal Politechnika Rzeszowska
Marek Gluza Freie Universität Berlin
Inż. Filip Lisiecki Politechnika Poznańska
Mgr Ilona Stabrawa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Angelina Sterczyńska UAM w Poznaniu
Dr Gaweł Żyła Politechnika Rzeszowska
Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8