Sponsorzy i wystawcy


Szanowni Państwo!

W dniach 06-11.09.2015 odbędzie się w Kielcach XLIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH. Odbywający się od 1923 roku, co dwa lata Zjazd Fizyków Polskich jest głównym forum integracji fizyków polskich pracujących zarówno w różnych obszarach naukowych fizyki jak i związanych z nauczaniem fizyki w szkołach.

XLIII Zjazd Fizyków Polskich organizowany jest przez Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechnikę Świętokrzyską. Patronat honorowy nad Zjazdem sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład Komitetu Honorowego wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski, a także władze największych Uczelni Regionu Świętokrzyskiego, przedstawiciele władz samorządowych i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uczestnikami Zjazdu są także przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Ostatnie Zjazdy Fizyków Polskich (Kraków 2009, Lublin 2011, Poznań 2013) gromadziły nawet do 600 uczestników.

Planowany XLIII Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Centrum Kongresowym Targi Kielce. W ogólnym harmonogramie Zjazdu zaplanowano codzienne wykłady i referaty plenarne, równoległe sesje specjalistyczne z różnych działów fizyki teoretycznej i eksperymentalnej oraz sesję plakatową. Szczególne znaczenie w harmonogramie Zjazdu ma sesja dedykowana nauczaniu i popularyzacji fizyki z możliwością uczestnictwa nauczycieli. Planowany jest także wykład popularnonaukowy z pokazami przygotowany dla młodzieży szkolnej.

Serdecznie zachęcamy Państwa, jako potencjalnych sponsorów i wystawców Zjazdu Fizyków Polskich w Kielcach, zarówno do wsparcia finansowego organizacji Zjazdu jak i do uatrakcyjnienia Zjazdu prezentacją swojej oferty handlowej.

Oferujemy Sponsorom/Wystawcom między innymi możliwości:

Inne formy promocji i szczegóły do uzgodnienia z organizatorami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu Fizyków Polskich w Kielcach

(kontakt: aldona.kubala-kukus@ujk.edu.pl).

Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8