Sesje specjalistyczne


Podstawowe informacje

Tak jak i w przypadku poprzednich zjazdów, program zjazdu kieleckiego będzie się składał z wykładów plenarnych, odbywających się przed południem, i popołudniowych równoległych sesji tematycznych.

Każda z dwunastu sesji będzie odbywać się przez dwa popołudnia, czyli dwa razy po trzy godziny. Sesje składać sie będą z czterech półtoragodzinnych części. Każdą z części otwierać będzie znany wykładowca zaproszony z wykładem 25+5 minutowym, po którym następować będą trzy wykłady zgłoszone 17+3 minutowe. W przypadku niektórych sesji czasy przeznaczone na wykłady zaproszone i zgłoszone mogą być nieco inne.

Przy wyborze referatów zgłoszonych preferowane będą propozycje młodych badaczy. Każda sesja ma mieć atrakcyjny temat przewodni, który dookreśli naukową tematykę sesji. Wyjątkiem będzie sesja Fizyki Współczesnej, której program ukształtują nadesłane zgłoszenia oraz sesja poświęcona dydaktyce i popularyzacji.

Lista sesji:

Sesja 1 (poniedziałek, wtorek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka Materii Skondensowanej I
podtytuł określający temat przewodni Układy niskowymiarowe
organizator sesji Arkadiusz Wójs
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Piotr Kossacki
wykładowcy zaproszeni Ireneusz Weymann, Krystian Roleder, Tomasz Kazimierczuk, Andrzej Oleś

Sesja 2 (wtorek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka Materii Skondensowanej II
podtytuł określający temat przewodni Nadprzewodnictwo i inne zjawiska kolektywne
organizator sesji Karol Wysokiński
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Józef Spałek
wykładowcy zaproszeni Dariusz Kaczorowski, Marta Cieplak, Maciej Maśka, Andrzej Szewczyk

Sesja 3 (poniedziałek, wtorek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka cząstek elementarnych
podtytuł określający temat przewodni W poszukiwaniu fizyki poza Modelem Standardowym
organizator sesji Bohdan Grządkowski
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Sławomir Tkaczyk
wykładowcy zaproszeni Mikołaj Misiak, Krzysztof Turzyński, Janusz Rosiek, Romuald Janik

Sesja 4 (wtorek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka zderzeń relatywistycznych jonów
podtytuł określający temat przewodni Najbardziej idealna ciecz we Wszechświecie
organizator sesji Wojciech Broniowski
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Radosław Ryblewski
wykładowcy zaproszeni Adam Kisiel, Krzysztof Redlich, Tomasz Matulewicz, Piotr Bożek

Sesja 5 (poniedziałek, wtorek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Optyka
podtytuł określający temat przewodni Sesja optyczna w Międzynarodowym Roku Światła 2015
organizator sesji Tomasz Szoplik
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Ari Friberg
wykładowcy zaproszeni Grzegorz Soboń, Michał Karpiński, Michał Makowski, Sebastian Maćkowski

Sesja 6 (poniedziałek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka w naukach społecznych i ekonomii
podtytuł określający temat przewodni Fizyka baniek, krachów i emocji
organizator sesji Dariusz Grech
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Janusz Hołyst
wykładowcy zaproszeni Wieslaw Kaminski, Ryszard Kutner, Stanisław Drożdż, Krzysztof Kułakowski

Sesja 7 (poniedziałek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Biofizyka
podtytuł określający temat przewodni Fizyka w biologii, biologia w fizyce w 100-lecie prof. Davida Shugara
organizator sesji Marek Cieplak
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Wiesław Gruszecki
wykładowcy zaproszeni Piotr Zielenkiewicz, Joanna Sulkowska, Artur Osyczka, Wiesław Nowak, Anna Niedźwiecka

Sesja 8 (wtorek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka medyczna
podtytuł określający temat przewodni Promienie Roentgena i co dalej?
organizator sesji Janusz Braziewicz
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Paweł Kukołowicz
wykładowcy zaproszeni Ryszard Dąbrowski, Alexandru Dasu lub Andrzej Wójcik, Paweł Olko, Ewa Zalewska

Sesja 9 (poniedziałek, wtorek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Fizyka statystyczna
podtytuł określający temat przewodni Procesy dyfuzji normalnej i anomalnej
organizator sesji Tadeusz Kosztołowicz
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Jerzy Łuczka
wykładowcy zaproszeni Ewa Gudowska-Nowak, Bogdan Cichocki, Robert Hołyst, Michał Kurzyński, Marcin Magdziarz

Sesja 10 (wtorek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Promieniowanie synchrotronowe i lasery rentgenowskie
podtytuł określający temat przewodni Podglądanie materii promieniowaniem rentgenowskim
organizator sesji Marek Pajek
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Marek Stankiewicz
wykładowcy zaproszeni Wojciech Gawełda, Jacek Kołodziej, Józef Korecki, Jacek Krzywiński, Jakub Szlachetko

Sesja 11 (poniedziałek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Dydaktyka i popularyzacja
podtytuły określające temat przewodni Nowa Matura z Fizyki. Ku czemu to zmierza.
Rola eksperymentu w dydaktyce.
Nauczanie pozaszkolne.
Popularyzacja nauki w nowych mediach – media, internet, festiwale.
organizator sesji Jerzy Jarosz
wykładowca plenarny reprezentujący sesję Marek Kaczmarzyk
wykładowcy zaproszeni Aneta Mika, Jerzy Jarosz, Anna Dziama, Tomasz Rożek

Sesja 12 (poniedziałek, czwartek) - program sesji [PDF]

nazwa sesji Inne zagadnienia fizyki współczesnej
podtytuł określający temat przewodni program ukształtują nadesłane zgłoszenia
organizator sesji Dariusz Banaś
wykładowca plenarny reprezentujący sesję zostanie wybrany przez Komitet Programowy na podstawie zgłoszeń
wykładowcy zaproszeni zostaną wybrani przez Komitet Programowy na podstawie zgłoszeń

*niepotwierdzony

Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8