Program zjazdu6 września – niedziela (I dzień)
12:00 - 18:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 18:00 Konferencja dla nauczycieli - program [PDF]
18:00 - 18:30 Przerwa
18:30 - 22:00 Występ artystyczny i bankiet powitalny

7 września - poniedziałek (II dzień)
9:00 - 9:45 Otwarcie Zjazdu i wręczenie nagród
9:45 - 10:30 Henryk Szymczak - laureat medalu Smoluchowskiego, Nowe kwazicząstki w magnetykach
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:45 Iwo Białynicki-Birula - laureat nagrody FNP, Wariacje na temat funkcji Wignera
11:45 - 12:30 Sławomir M. Tkaczyk, Fizyka cząstek elementarnych w dobie Wielkiego Zderzacza Hadronów
12:30 - 13:15 Wiesław I. Gruszecki, Fotosynteza w świetle badań światłem
13:15 - 15:00 Przerwa na obiad
15:00 - 16:30 Sesje równoległe 
16:30 - 17:00 Przerwa na kawę
17:00 - 18:30 Sesje równoległe
18:30 - 18:45 Przerwa na kawę
18:45 - 19:15 Sesja Sponsorów
19:15 - 19:30 Serwis kanapkowy
19:30 - 20:30 Film o prof. Janie Czochralskim "Powrót chemika"

8 września - wtorek (III dzień)
9:00 - 9:45 Werner Hofmann - laureat nagrody Warburga-Smoluchowskiego, Astronomy with Very High Energy Gamma Rays: The Sky in a New Light
9:45 - 10:30 Bogdan Cichocki, O Marianie Smoluchowskim
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:45 Hanoch Gutfreund, The Genesis of General Relativity and its Reception
11:45 - 12:30 Ari Friberg, Electromagnetic coherence in nanophotonics
12:30 - 13:15 Janusz Hołyst, Hierarchie porządku i porządek hierarchii, od teologii do fizyki układów złożonych
13:15 - 15:00 Przerwa na obiad
15:00 - 16:30 Sesje równoległe 
16:30 - 17:00 Przerwa na kawę
17:00 - 18:30 Sesje równoległe
18:30 - 19:00 Przerwa na kawę
19:00 - 21:00 Zebranie Delegatów

9 września - środa (IV dzień)
9:00 - 9:45 Tomasz Wojtowicz - laureat nagrody MNiSW, Półprzewodnikowe struktury kwantowe o programowalnych własnościach spinowych - od technologii do zastosowań w badaniach podstawowych i aplikacyjnych
9:45 - 10:30 Jerzy Łuczka, Anomalny transport w układach periodycznych: ujemna przewodność
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:45 Czesław Radzewicz, Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014
11:45 - 12:30 Józef Spałek, Nadprzewodnictwo niekonwencjonalne: nowe ciecze kwantowe
12:30 - 13:15 Marek J. Sadowski, Stan i perspektywy badań nad opanowaniem kontrolowanych reakcji syntezy jądrowej w gorącej plazmie
13:15 - 14:30 Przerwa na obiad
14:30 - 18:30 Wycieczka
18:30 - 20:00 Przerwa
20:00 - 23:00 Uroczysta kolacja

10 września - czwartek (V dzień)
9:00 - 9:45 Paweł Kukołowicz, Indywidualizacja leczenia promieniowaniem jonizującym
9:45 - 10:30 Piotr Kossacki, Pojedynczy jon magnetyczny w półprzewodnikowej kropce kwantowej
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:45 Radosław Ryblewski, Jak najlepiej opisać plazmę kwarkowo-gluonową?
11:45 - 12:30 Marek Stankiewicz, Synchrotron SOLARIS - nowe światło dla polskiej nauki
12:30 - 13:15 Marek Kaczmarzyk, Neurobiologia relacji nauczyciel - uczeń
13:15 - 15:00 Przerwa na obiad
15:00 - 16:30 Sesje równoległe 
16:30 - 17:00 Przerwa na kawę
17:00 - 18:30 Sesje równoległe
18:30 - 21:00 Sesja plakatowa + bufet

11 września - piątek (VI dzień)
9:00 - 9:45 Andrzej Krasiński, 100 lat Ogólnej teorii względności
9:45 - 10:30 Andrzej K. Wróblewski, Bilans stulecia
10:30 - 11:00 Przerwa na kawę
11:00 - 11:45 Aneta Szczygielska, Niewidzialny posłaniec informacji, wykład z pokazami dla uczniów
11:45 - 12:30 Sylwester Porowski - laureat nagrody FNP, Azotek galu GaN - półprzewodnik XXI wieku, od kryształów do struktur kwantowych
12:30 - 12:45 Zakończenie Zjazdu
12:45 - 14:00 Przerwa na obiad
14:00 - Wyjazd do Krakowa. Zwiedzanie Synchrotronu SOLARIS (dla osób chętnych po wcześniejszym zgłoszeniu).
Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8