Sesja plakatowa


Podstawowe informacje

Plakaty powinny być w formacie nie większym niż A0 (841 mm x 1189 mm) w układzie pionowym.

Program sesji plakatowej w formacie PDF: Pobierz (wersja 1.09.2015)

Symbol Tytuł i autorzy plakatu
P1.1 Właściwości dielektryczne wybranych nanopłynów.
Jacek Fal, Gaweł Żyłą, Marian Cholewa
P2.1 Temperature effects on superfluid phase transition in Bose–Hubbard model with three-body interaction.
Tadeusz Kopeć, Michał Szymański
P2.2 Właściwości przerwy energetycznej w wybranych układach tlenowo miedziowych.
Kamil M. Skoczylas, Artur P. Durajski
P2.3 EPR properties of magnetically condensed MVO4 (M=Fe, Ho, Er and Nd) single crystals
Sławomir M. Kaczmarek, Grzegorz Leniec, Hubert Fuks, Bohdan Bojanowski
P3.1 Podróż do początków Wszechświata czyli nowe wyniki fizyki jądrowej wysokich energii.
Daniel Kikoła
P4.1 Charakterystyka rezonansu K0*(800).
Milena Sołtysiak, Francesco Giacosa
P5.1 Procesy fotofizyczne w betaksantynach.
Monika Wendel, Dominika Szot, Jacek Gapiński, Ryszard Naskręcki, Dorota Prukala, Marek Sikorski, Sławomir Wybraniec, Gotard Burdziński
P6.1 Koewolucja przetwarzanej informacji i topologii w hierarchicznych adaptacyjnych losowych sieciach Boolowskich.
Piotr J. Górski, Agnieszka Czaplicka, Janusz A. Hołyst
P6.2 Realistyczny model interakcji społecznych na sieciach koewoluujących.
Tomasz Raducha, Tomasz Gubiec
P6.3 Superstatystyczny opis uniwersalnych aktywności rynków.
M. Denys, M. Jagielski, T. Gubiec, R. Kutner, H. E. Stanley
P7.1 Zastosowanie metod spektroskopowych do badania efektów mutacji mitochondrialnych w cytochromie bc1.
Patryk Kuleta, Arkadiusz Borek, Marcin Sarewicz, Artur Osyczka
P7.2 Zastosowanie metod impulsowej spektroskopii EPR do badań oddziaływań między białkami na przykładzie cytochromu c2 i cytochromu bc1.
Rafał Pietras, Marcin Sarewicz, Artur Osyczka
P7.3 Zmiana sposobu ligacji osiowej hemów b z układu H-H na H-K w cytochromie bc1 z bakterii Rhodobacter capsulatus.
Sebastian Pintscher, Patryk Kuleta, Marcin Sarewicz, Artur Osyczka
P7.4 Analysis of enzyme-ligand FRET in the complexes of E. coli purine nucleoside phosporylase and its mutants with formycin A.
M. Sobieraj, K. A. Krzyśko, A. Jarmuła, M. W. Kalinowski, B. Lesyng, M. Prokopowicz , J. Cieśla, A. Gojdź, B. Kierdaszuk
P7.5 Badania własności membran obustronnie implantowanych jonami C+.
Marcin Drabik, Michał Arabski, Łukasz Lechowicz, Jacek Semaniak, Karol Szary, Andrzej Ślęzak, Sławomir Wąsik, Małgorzata Wysocka-Kunisz, Jerzy Żuk
P7.6 Zastosowanie goniometru OCA 15EC w badaniach interdyscyplinarnych.
Marcin Drabik, Michał Arabski, Kazimierz Dworecki, Agnieszka Malinowska-Gniewosz, Jacek Semaniak, Grażyna Suchanek, Karol Szary, Sławomir Wąsik, Jerzy Żuk
P7.7 Migracja niklu ze stopów metali szlachetnych do roztworów imitujących płyny fizjologiczne.
Katarzyna Książek, Marlena Garczewska
P8.1 Metoda przygotowywania spójnych atlasów anatomicznych służących do automatycznego konturowania.
Anna Zawadzka, Patryk Hejduk, Paweł Kukołowicz
P8.2 Fizyczna strona interpretacji krzywych tympanometrycznych uzyskanych w procesie badania stanu ucha środkowego.
Paulina Chalińska, Artur P. Durajski
P8.3 Względna skuteczność biologiczna dla wiązki tlenu o wysokim LET.
Joanna Czub, Dariusz Banaś, Janusz Braziewicz, Marian Jaskóła, Urszula Kaźmierczak, Andrzej Korman, Anna Lankoff, Halina Lisowska, Zygmunt Szefliński, Andrzej Wójcik
P8.4 Ocena trendów czasowych u pacjentów napromienianych w rejonie miednicy.
Andrzej Dąbrowski, Wioleta Gospodarczyk
P8.5 Ocena stabilności pracy liniowego przyspieszacza elektronów.
Andrzej Dąbrowski, Michał Bugajski
P8.6 Dodatkowa dawka promieniowania u chorych leczonych radioterapią wynikającą z kontroli ułożenia pacjenta.
Piotr Mendak, Andrzej Dąbrowski
P8.7 Wyznaczenie rzeczywistej dawki w punktach referencyjnych dla zgiętego aplikatora w planowaniu leczenia nowotworu płuc techniką 2D w brachyterapii.
Piotr Pawłowski, Małgorzata Stępień, Andrzej Dąbrowski
P8.8 Odtwarzalność ułożenia bolusa i jego wpływ na rozkład dawki w planach leczenia wiązkami zewnętrznymi.
Edyta Dąbrowska, Piotr Czuchraniuk, Paweł Kukołowicz, Anna Zawadzka
P8.9 Porównanie technik IMRT i VMAT na przykładzie pacjentek napromienianych po mastektomii.
Edyta Dąbrowska, Anna Zawadzka, Paweł Kukołowicz
P8.10 Terapia fotodynamiczna nowotworów (PDT) - nowe rozwiązania.
Alicja Ratuszna
P8.11 Porównanie różnych metod specyfikacji dawki w technice stereotaktycznego napromieniania guzów płuc.
Anna Zawadzka, Dorota Kopeć, Marta Olszyna-Serementa
P8.12 Dawka i rozkład dawki w procedurach tomografii komputerowej w Polsce.
Piotr Pankowski, Dariusz Kluszczyński, Katarzyna Majchrzak, Łukasz Pawlak
P8.13 Kontrola geometrii ułożenia pacjenta podczas teleradioterapii z zastosowaniem obrazowania 3D.
Sylwia Zielińska-Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski
P9.1 Procesy subdyfuzji – reakcji.
Katarzyna D. Lewandowska
P9.2 Eksperyment komputerowy w badaniu słabych przemian fazowych pierwszego rodzaju dla trójwymiarowego modelu Ashkina-Tellera.
Zbigniew Wojtkowiak, Dorota Jeziorek-Knioła, Grzegorz Musiał
P10.1 Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej promieniowania UV/X wzbudzanego wiązką elektronów.
Łukasz Jabłoński, Daniel Sobota, Dariusz Banaś, Paweł Jagodziński, Aldona Kubala-Kukuś, Marek Pajek
P10.2 Badanie form naciekowych z Jaskini Raj metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej.
Paweł Jagodziński, Marek Pajek, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Jakub Szlachetko
P11.1 Znajomość i zrozumienie metodologii fizyki pozwala zwiększyć empatię i odporność na manipulację!
Andrzej Kuczkowski
P11.2 Wykorzystanie spektrogoniometru na II Pracowni Fizycznej.
Karolina Borek, Marcin Drabik, Karol Szary, Sławomir Wąsik, Małgorzata Wysocka-Kunisz
P11.3 Doświadczenia fizyczne w twórczej rehabilitacji dzieci.
Iwona Iwaszkiewicz - Kostka
P11.4 Sprawdź, czy nadajesz się na pilota F-16?
Iwona Iwaszkiewicz-Kostka, Krzysztof Gębura, Marcin Trafas, Kazimierz Paprzycki
P11.5 Symulacja w fizyce medycznej.
Karolina Jezierska, Wojciech Podraza, Hanna Domek, Magdalena Łukowiak
P11.6 Innowacyjna metoda interdyscyplinarnej pracy z uczniami. Wirtualna Akademia Astronomii.
Katarzyna Książek
P11.7 Rola doświadczeń rzeczywistych i wirtualnych w nauczaniu fizyki.
Anna Kamińska
P11.8 Warszawski konkurs chemiczno-fizyczny „EUREKA”.
Małgorzata Czosnyka, Elżbieta Skwirowska, Krzysztof Kilian, Paweł J. Napiorkowski
P11.9 Fizyka yo-yo.
Agnieszka Maśka, Filip Maśka, Maciej M. Maśka
P11.10 O relacjach między językami: matematyki, fizyki i dydaktyki fizyki w kategoriach teorii metajęzyków.
Jerzy Warczewski
P11.11 Badanie własności cukrów prostych i złożonych przy użyciu polarymetru.
Ewa Zbróg, Marcin Drabik, Karol Szary, Sławomir Wąsik, Małgorzata Wysocka-Kunisz
P11.12 Lwiątkowe perełki, czyli najciekawsze zadania z Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”.
Witold Zawadzki, Adam Smólski, Piotr Goldstein
P11.13 Strategie oceniania w metodzie IBSE (inquiry-based science education). Wyniki projektu SAILS.
Dagmara Sokołowska, Mateusz Wojtaszek, Paweł Bernard
P12.1 Badanie oddziaływania wysokonaładowanych niskoenergetycznych jonów z materią w akceleratorze EBIS.
Dariusz Banaś, Łukasz Jabłoński, Paweł Jagodziński, Aldona Kubala-Kukuś, Daniel Sobota, Marek Pajek
P12.2 Badanie procesów atomowych w oddziaływaniach całkowicie zjonizowanych i wodoropodobnych jonów uranu z elektronami i atomami z wykorzystaniem spektroskopii  rentgenowskiej.
D. Banaś, C. Brandau, A. Gumberidze, P. Jagodziński, C. Kozhuharov, A. Müller, A. Surzhykov, M. Pajek, Th. Stöhlker
P12.3 Oddziaływanie mikrofal z namagnesowanym ferrofluidem.
Stanisław Bednarek, Paweł Tyran
P12.4 Wykorzystanie metody fluorescencji rentgenowskiej WDXRF i dyfrakcji rentgenowskiej XRD w analizie haloizytów.
Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Paulina Cieślicka, Ilona Stabrawa, Beata Szczepanik, Magdalena Garnuszek, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.5 Analiza cienkich warstw z wykorzystaniem niskokątowej dyfrakcji rentgenowskiej.
Ilona Stabrawa, Edyta Bargieł, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Kazimierz Dworecki, Urszula Majewska, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Janusz Braziewicz, Marek Pajek
P12.6 Kalibracja spektrometru rentgenowskiego AXIOS do pomiarów koncentracji pierwiastków w próbkach wodnych.
Aldona Kubala-Kukuś, Bartłomiej Iwan, Dariusz Banaś, Janusz Braziewicz, Urszula Majewska, Marek Pajek, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.7 Charakteryzacja kompozytów na bazie metakrylanów zawierających wielościenne nanorurki węglow.
Kamil Kędzierski, Ariadna Nowicka, Marek Weiss
P12.8 Splątanie w układzie N oddziałujących bozonów w pułapce harmonicznej.
Radosław Maj, Przemysław Kościk
P12.9 Określenie koncentracji pierwiastków w ludzkiej surowicy krwi metodą TXRF.
Urszula Majewska, Patrycja Łyżwa, Krzysztof Łyżwa, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Ilona Stabrawa, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Grażyna Antczak, Beata Borkowska, Stanisław Góźdź
P12.10 Medyczne zastosowanie metody TXRF: określenie zawartości pierwiastków w moczu i włosach ludzkich.
Urszula Majewska, Milena Sołtysiak, Ilona Sychowska, Patrycja Łyżwa, Krzysztof Łyżwa, Aldona Kubala-Kukuś, Dariusz Banaś, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Stanisław Góźdź
P12.11 Z natury najlepsze – zawartość pierwiastków w polskich ziołach.
Kinga Maruszak, Urszula Majewska, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Stanisław Góźdź
P12.12 Warzywa dobre na wszystko – określenie metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej TXRF zawartości pierwiastków w warzywach.
Ardiana Lokaj, Urszula Majewska, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Stanisław Góźdź
P12.13 Zastosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej TXRF do określenia zawartości pierwiastków w liściach tytoniu i wyrobach tytoniowych.
Milena Sołtysiak, Urszula Majewska, Ilona Sychowska, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko, Janusz Braziewicz, Marek Pajek
P12.14 Wyznaczanie granicy wykrywalności spektrometru AXIOS dla próbek środowiskowych.
Aldona Kubala-Kukuś, Katarzyna Ołdakowska, Sebastian Reczyński, Dariusz Banaś, Janusz Braziewicz, Urszula Majewska, Marek Pajek, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.15 Wykorzystanie mikrotomografii rentgenowskiej w analizie próbek środowiskowych, biologicznych i farmaceutycznych.
Aldona Kubala-Kukuś, Dariusz Banaś, Urszula Majewska, Artur Kowalik, Ilona Stabrawa, Paweł Jagodziński, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.16 Analiza cienkich warstw złota metodą reflektometrii rentgenowskiej.
Ilona Stabrawa, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Kazimierz Dworecki, Urszula Majewska, Janusz Braziewicz, Marek Pajek, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.17 Procedura walidacyjna metody WDXRF (spektrometr AXIOS).
Aldona Kubala-Kukuś, Krzysztof Tyrała, Dariusz Banaś, Janusz Braziewicz, Urszula Majewska, Marek Pajek, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.18 Promieniowanie odpowiedzialne za zjawiska radiestezyjne.
Piotr Tyrawa
P12.19 Pomiary zdolności rozdzielczej spektrometru rentgenowskiego AXIOS.
Aldona Kubala-Kukuś, Rafał Wroński, Dariusz Banaś, Janusz Braziewicz, Urszula Majewska, Marek Pajek, Ilona Stabrawa, Jolanta Wudarczyk-Moćko
P12.20 SatBałtyk – nowy system satelitarnego monitoringu środowiska Morza Bałtyckiego.
Dariusz Ficek, Mirosława Ostrowska, Adam Krężel, Mirosław Darecki, Kazimierz Furmańczyk
P12.21 Spektroskopowa kontrola procesu polimeryzacji w fotopolimerze E-Shell 300.
Robert Jaworski, Wladimir Tomin, Dzmitryi Ushakou
P12.22 Dynamiczna Gausyfikacja Fermionowa.
M. Gluza, M. Friesdorf, C. Krumnow, C. Gogolin, J. Eisert
Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8