Komitety


Patronat

Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Organizatorzy

Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komitet Honorowy

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Prof. dr hab. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow Prezes Polskiego Towarzystwa  Fizycznego
Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Franciszek Krok Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN
Prof. dr hab. Teodora Król Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce
Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty
Prof. dr hab. Marek Pajek Dyrektor Instytutu Fizyki UJK w Kielcach
Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski
Prof. dr hab. Jacek Semaniak Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komitet Naukowy

Przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń – optyka

Członkowie

Prof. dr hab. Janusz Braziewicz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach fizyka medyczna i nuklearna
Prof. dr hab. Wojciech Broniowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków fizyka zderzeń relatywistycznych jonów
Prof. dr hab. Ryszard Czajka Politechnika Poznańska fizyka powierzchni, nanotechnologia
Dr hab. Konrad Czerski Uniwersytet Szczeciński fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Marek Demiański Uniwersytet Warszawski astrofizyka
Prof. dr hab. Alina Dudkowiak Politechnika Poznańska fizyka molekularna
Prof. dr hab. Wojciech Gawlik Uniwersytet Jagielloński Sekcja Optyki
Prof. dr hab. Janusz Hołyst Politechnika Warszawska Sekcja FENS
Dr Jerzy Jarosz Uniwersytet Śląski dydaktyka fizyki
Prof. dr hab. Marek Jeżabek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego, Kraków fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny fizyka ciała stałego, optoelektronika
Prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej fizyka układów złożonych
Prof. dr hab. Maciej Kolwas Instytut Fizyki PAN w Warszawie fizyka atomowa, optyka laserowa
Dr hab. Paweł Kukołowicz Centrum Onkologii w Warszawie Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski Uniwersytet w Białymstoku fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Jan Mostowski Instytut Fizyki PAN w Warszawie teoria, optyka kwantowa
Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach fizyka wysokich energii
Prof. dr hab. Stefan Pokorski Uniwersytet Warszawski fizyka cząstek i oddziaływań elementarnych, teoria
Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Czesław Radzewicz Uniwersytet Warszawski Sekcja Optyki
Prof. dr hab. Krzysztof Redlich Uniwersytet Wrocławski teoria cząstek elementarnych
Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Fizyka ciała stałego (nadprzewodnictwo)
Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban Uniwersytet Warszawski fizyka jądrowa
Prof. dr hab. Leszek Sirko Instytut Fizyki PAN w  Warszawie fizyka nieliniowa, optyka nieliniowa
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski Uniwersytet Śląski fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Roman Świetlik Instytut Fizyki Molekularnej PAN fizyka molekularna
Prof. dr hab. Marek Stankiewicz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” w Krakowie,  dyrektor NCPS „Solaris” fizyka atomowa
Mgr Dobromiła Szczepaniak Liceum Ogólnokształcące nr 1, Wrocław dydaktyka fizyki
Prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie optyka
Prof. dr hab. Janusz Wolny Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Jerzy Wołowski Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa Sekcja Fizyki Plazmy
Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs Politechnika Wrocławska fizyka ciała stałego, teoria
Prof. dr hab. Antoni Wójcik Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań informatyka kwantowa
Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dydaktyka fizyki
Prof. dr hab. Karol I. Wysokiński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej fizyka ciała stałego, teoria
Prof. dr hab. Piotr Zieliński Politechnika Krakowska fizyka ciała stałego
Prof. dr hab. Elżbieta Zipper Uniwersytet Śląski fizyka ciała stałego, teoria
Prof. dr hab. Marek Zrałek Uniwersytet Śląski fizyka cząstek elementarnych
Prof. dr hab. Marek Żukowski Uniwersytet Gdański podstawy mechaniki kwantowej

Komitet Programowy

Prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński - przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs
Prof. dr hab. Karol Wysokiński
Prof. dr hab. Bohdan Grządkowski
Prof. dr hab. Wojciech Broniowski
Prof. dr hab.Tomasz Szoplik
Dr hab. Dariusz Grech
Prof. dr hab. Marek Cieplak
Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
Dr hab. Tadeusz Kosztołowicz
Prof. dr hab. Marek Pajek
Dr Jerzy Jarosz
Dr Dariusz Banaś

Komitet Organizacyjny

Dariusz Banaś
Marcin Drabik
Łukasz Jabłoński
Paweł Jagodziński
Aldona Kubala-Kukuś - wiceprzewodnicząca, sekretarz
Kazimierz Kunisz
Urszula Majewska
Maciej Rybczyński
Daniel Sobota
Karol Szary
Agnieszka Wojtaszek-Szwarc - skarbnik
Małgorzata Wysocka-Kunisz - przewodnicząca

wspomagany przez
Studentów i Doktorantów Instytutu Fizyki UJK

Edyta Bargieł
Kamila Bielecka
Tomasz Berliński
Karolina Borek
Paulina Cieślicka
Alina Czajka
Natalia Furmańczyk
Bartłomiej Iwan
Arkadiusz Kuroś
Ardiana Lokaj
Ewa Maksymiuk
Kinga Maruszak
Adam Olszewski
Katarzyna Ołdakowska
Mateusz Piwnik
Sebastian Reczyński
Milena Sołtysiak
Ilona Stabrawa
Regina Stachura
Ilona Sychowska
Patrycja Szułkiewicz
Krzysztof Tyrała
Rafał Wroński
Ewa Zbróg
Anna Zimoląg

Partnerzy:
Partner1
Partner2
Partner3
Partner4
Partner5
Partner6
Sponsorzy:
Patronat medialny:
Partner medialny 1
Partner medialny 2
Partner medialny 3
Partner medialny 4
Partner medialny 5
Partner medialny 6
Partner medialny 7
Partner medialny 8